Alex is geboren te Rotterdam. Hij volgde aan de Vrije Academie in Rotterdam opleidingen in tekenen en grafische technieken. Verder ontwikkelde hij zich door zelfstudie. Sinds 1989 woont en werkt hij in Haarlem, waar hij lid is van de be­roepsver­eni­ging voor beel­dende kunste­naars KZOD (kunst zij ons doel).

Hij is altijd geboeid geweest door de grafische technieken;  linosnede, droge naald en mezzotint.

In het grafisch werk heeft de 'jas' een centrale plaats. Dat is vooral te zien in de linosnedes . De 'jas' laat door zijn houding situaties of stemmingen zien, waardoor de jas menselijke trekjes krijgt. Maar ook stillevens en landschappen krijgen zijn aandacht, met name in de mezzotint.

In zijn olieverfschilderijen is hij op zoek naar ruimte, leegte en stilte. Hij vindt deze langs de kust, in het duingebied en bij het wad.  Verstilling is de basis van zijn werk.


 

 

 

 

 

Top